Alkohole Świata exquisite

Regulamin

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim alkohol nie zostanie sprzedany!

1. OGÓLNE ZASADY I INFORMACJE DOTYCZACE SPRZEDAŻY

a) Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Roczniki podane przy opisie poszczególnych produktów, mogą się różnić od aktualnie dostępnych w ofercie.

W przypadku czasowego braku zamawianych artykułów w ofercie sklepu Nabywca zostanie poinformowany przez przedstawiciela Sprzedawcy o braku możliwości niezwłocznej realizacji zamówienia.

b) Zakupów w naszym sklepie dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie. 

c) Wszystkie produkty alkoholowe są sprzedawane przez Alraf A.Uciński,R.Burak S.C.  
www.alkoholeswiata-sklep.pl nie jest sprzedawcą produktów alkoholowych, jak i innych towarów. Informacje o napojach alkoholowych zawarte w serwisie www.alkoholoeswiata-sklep.pl mają wyłącznie charakter informacji handlowej. www.alkoholoeswiata-sklep.pl i Alraf A.Uciński,R.Burak S.C. zgodnie z obowiązującym prawem chroni osoby niepełnoletnie przed spożywaniem alkoholu. Osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym alkoholu i wyrobów tytoniowych nie sprzedajemy zgodnie z Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231.Osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia, nie mogą kupić ani odebrać produktów dla osób pełnoletnich. Wymóg ten będzie bardzo restrykcyjnie przestrzegany. 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

a) Towary w naszym sklepie można zamówić poprzez:

- e-mail, na adres: bracka@alkoholeswiata-sklep.pl podając zamówienie w treści ; należy wpisać dokładną nazwę, ilość, oraz dane zamawiającego (imię nazwisko, adres, e-mail lub telefon, w przypadku firm - pełną nazwę oraz dodatkowo nr NIP)  
- telefon - numer +48 22 468-06-60, od poniedziałku do soboty, w godzinach 09:00 - 22:00 Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT - prosimy o poinformowanie przy składaniu zamówienia. 

b) Realizacja zamówienia następuję zawsze po telefonicznym lub pisemnym potwierdzeniu otrzymania zamówienia.
Sprzedaż i odbiór alkoholu następuje w sklepie stacjonarnym.

c) Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez zamawiającego oświadczenia, że, nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w tym nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili odbioru towaru w sklepie oraz że ukończyła 18 lat. 

d) Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, to jest skutkuje, w szczególności wydaniem zamówionego towaru, jeżeli jej wykonanie nie będzie sprzeczne z Ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. FORMY PŁATNOSCI:

a) Ceny zawarte na stronie są cenami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym. 
b) Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
c) Za zamówiony towar można zapłacić: 

- przelewem na konto - po otrzymaniu potwierdzenia z naszej firmy należy dokonać płatności na wskazane w potwierdzeniu konto.
- gotówką lub kartą przy odbiorze towaru w naszym sklepie stacjonarnym.

4. ASORTYMENT

a) Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym sklepie Alkohole Świata exquisite przedstawione informacje były aktualne, jednak niektóre ceny, roczniki i dostępność mogą ulegać zmianie. Wszystkie alkohole w asortymencie są produktami wyprodukowanymi i zabutelkowanymi w winnicach, destylarniach - co zapewnia ich najwyższą jakość. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.
b) Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane zdjęcia oraz teksty nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne zdjęcia oraz opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.
c) Zamieszczony na stronie sklepu cennik nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych a także nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 

5. DANE OSOBOWE

Dane osobowe lub firmowe podawane przez Nabywcę przy składaniu zamówień są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i służą jedynie realizacji tych zamówień oraz kontaktowi Sprzedawcy z Nabywcami, w żadnym wypadku dane te nie są udostępnione osobom trzecim. Naszym celem jest ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.

6. UWAGI KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Oferta dostępną na stronie internetowej www.alkoholeswiata-sklep.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.
Alkohole Świata exquisite